Energetische Psychologie

Je mooiste zelf zijn - met behulp van bloesemremedies

Mijn praktijk is voor iedereen de behoefte heeft om een bepaalde vorm van zelfontwikkeling door te maken (een proces). Daar waar je vastloopt, helpt een sessie om een proces verder in beweging te krijgen. Je zet weer een stap verder in jouw persoonlijke ontwikkeling.

Ik werk holistisch. Dat betekent dat ik mijn psychologische expertise combineer met energetische aspecten gebaseerd op de oosterse filosofie. Naast aandacht voor gedachten, gevoel, persoonlijkheid en lichaam, heb ik ook aandacht voor jouw energiesysteem.

Ben je wel eens veel vrolijker geworden in de aanwezigheid van iemand anders die heel vrolijk is? Of ben je wel eens rustiger geworden door de rust van een ander? Heeft het enthousiasme van een ander we eens aanstekelijk voor je gewerkt? Dit principe van ‘aansteken’ kun je vergelijken met het nemen van bachbloesems. Je laat je aansteken door de positieve energie van de bloesem.

In een sessie help ik je om op basis van je intuïtie zelf een flesje met één of meerdere Bachbloesems samen te stellen. Samen kijken we naar de energetische eigenschappen van deze bloesemremedie en hoe dit verband houdt met je thema. Het flesje met Bachbloesems neem je mee naar huis. Dit flesje bevat druppels om in te nemen en ondersteunen jou de periode daarna in het weer laten stromen van vastzittende energie rondom het besproken thema.

De combinatie van een helpend gesprek en bachbloesems kan een mooie verandering op gang brengen!

Voorbeelden van thema’s

 • Willen ervaren van plezier, rust, ontspanning, (zelf)vertrouwen en motivatie

   

 • Willen ervaren van meer verbinding in een relatie

   

 • Inzicht willen in jezelf rondom een belangrijke keuze waar je voor staat

   

 • Inzichten willen opdoen over jou als ouder en jouw kind.

   

 • Ondersteuning willen bij het omgaan met een moeilijke gebeurtenis die je hebt meegemaakt
Mandy RuttenMandy Rutten
09:56 16 Apr 22
Had my first Bach flower experience with Marieke, also online upon request! What a beautiful educational experience this was, Marieke listened lovingly and attentively, she gave me the time to tune in to my feelings and that is 'the key' in my eyes! For now and again!
Mandy RuttenMandy Rutten
09:56 16 Apr 22
Mijn eerste bachbloesem ervaring bij Marieke gehad , ook nog eens op verzoek online! Wat een mooie leerzame ervaring was dit , liefdevol en aandachtig luisterde Marieke ze gaf mij de tijd om op mijn gevoel af te stemmen en dat is in deze wel 'the key' in mijn ogen! Voor nu en nog eens!
Chantal KesselerChantal Kesseler
09:27 11 Nov 21
It was a very nice experience to do this session with Marieke. Marieke is a calm and warm person who can feel and listen well. She also knows how to work with you to find out what your needs are, because she can tackle them. It has helped me to think more calmly and to appear more calm. This was decisive for my next position. The blossoms that I was allowed to choose myself have ensured that I have come to stand stronger in life with self-confidence. So it can have a big impact on you. Very nice experience.
Chantal KesselerChantal Kesseler
09:27 11 Nov 21
Het was een zeer fijne ervaring om deze sessie met Marieke te doen. Marieke is een rustig en warm persoon die je goed kan aanvoelen en luisteren. Ook weet ze samen met je te kijken waar je behoeften liggen omdat dat aan te pakken. Het heeft mij geholpen om rustiger te denken en over te komen. Dit was bepalend voor mijn volgende functie. De bloesems die ik zelf heb mogen uitkiezen hebben ervoor gezorgd dat ik met zelfvertrouwen sterker in het leven ben komen te staan. Het kan dus een grote impact op je hebben. Zeer fijn ervaren.
I am very happy that I went to Marieke's. I was completely stuck and didn't really know how to proceed. Marieke put me at ease and asked the right questions so that I could look at myself better, but most of all I could feel. Very special how together we were able to uncover deep-seated issues in a short time. I'll definitely go again, but now before I'm completely stuck 😉. I can use Marieke's support for further personal growth.
Ik ben heel blij dat ik bij Marieke ben geweest. Ik zat even helemaal vast en wist eigenlijk niet hoe ik verder moest. Marieke stelde me op mijn gemak en stelde de juiste vragen waardoor ik beter naar mezelf kon kijken maar vooral kon voelen. Heel bijzonder hoe we samen in korte tijd diep liggende kwesties bloot konden leggen. Ik ga zeker nog een keer, maar nu voordat ik helemaal vastgelopen ben😉. De steun van Marieke kan ik wel gebruiken voor verdere persoonlijke groei.
Sanne PenningsSanne Pennings
18:32 28 Sep 21
Together with Marieke I was able to discover the Bach Blossom. In the beginning I was still unsure about this and I didn't really know what to expect. Marieke explained very clearly how the drops could help and what the session would look like.What I like about Marieke is that she asks very good questions, so that you can better structure your feelings and thoughts. This eventually resulted in a mix of a number of drops. I have been using these drops for the past few weeks and have definitely noticed the difference. The question I had has been clarified, partly because my feeling about this became clearer, but also because I felt more powerful to express this feeling.I experienced the session as very valuable and instructive, and Marieke is an incredibly nice coach, who listens, asks questions and helps without judgment. I would definitely recommend her!
Sanne PenningsSanne Pennings
18:32 28 Sep 21
Ik heb samen met Marieke de Bach Bloesem mogen ontdekken. In het begin was ik hier nog onzeker over en wist ik niet goed wat ik kon verwachten. Marieke heeft heel duidelijk uitleg gegeven over de wijze waarop de druppels konden helpen en hoe de sessie eruit zou komen te zien.Het fijne aan Marieke vind ik dat ze hele goede vragen stelt, waardoor je je gevoelens en gedachten beter kunt structureren. Hierdoor kwamen we uiteindelijk bij een mix van een aantal druppels terecht. De afgelopen weken heb ik deze druppels gebruikt en heb ik zeker het verschil gemerkt. De vraag die ik had is verduidelijkt, mede omdat mijn gevoel hierover duidelijker werd, maar ook omdat ik me krachtiger voelde om dit gevoel uit te spreken.De sessie heb ik als zeer waardevol en leerzaam ervaren, en Marieke is een ongelofelijk fijne coach, die zonder oordeel luistert, doorvraagt en helpt. Ik zou haar zeker aanraden!
Roos LindnerRoos Lindner
18:11 27 Sep 21
For a long time I had vague physical complaints for which no medical explanation could be found. I came into contact with Marieke and together we discussed that there might be an energetic reason. In a nice conversation that followed, we got deeper and deeper into the core. I felt safe, seen and understood, because Marieke is very involved and asks poignant questions. During the consultation, by moving my hand over the bottles, I was allowed to feel for myself which Bach Flower Drops would be helpful in my process. I was a bit unsure about that at first. Do I feel good? But Marieke let me trust myself. The moment I had the feeling that I was not really getting any further, Marieke asked me to choose a bottle that could help me with this. I was allowed to take this drop directly during the consultation and I immediately experienced the powerful effect! Something in me was touched, so that I could make contact with this feeling and also put words to it. After I was allowed to choose a nice empowering and supporting drop, the circle was complete. Marieke's psychological background in combination with her knowledge of Bach flowers is a valuable combination!
Roos LindnerRoos Lindner
18:11 27 Sep 21
Al lange tijd had ik vage fysieke klachten waarvoor geen medische verklaring te vinden was. Ik kwam in contact met Marieke en samen bespraken dat we dat er mogelijk een energetische reden zou kunnen zijn. In een fijn gesprek dat volgde kwamen we steeds dieper tot de kern. Ik voelde me veilig, gezien en begrepen, doordat Marieke erg betrokken is en treffende vragen stelt. Gedurende het consult mocht ik, door met mijn hand over de flesjes te bewegen, zelf voelen welke Bach Bloesem druppels helpend zouden zijn in mijn proces. In het begin was ik daar wat onzeker over. Voel ik het wel goed? Maar Marieke liet mij vertrouwen op mezelf. Op het moment dat ik het gevoel had dat ik niet echt verder kwam, vroeg Marieke mij een flesje uit te kiezen die mij hierbij zou kunnen helpen. Deze druppel mocht ik direct tijdens het consult innemen en ik ervaarde meteen het krachtige effect! Er werd iets in mij geraakt, waardoor ik contact kon maken met dit gevoel en er ook woorden aan kon geven. Nadat ik nog een mooie bekrachtigende en ondersteunende druppel mocht kiezen was de cirkel rond. De psychologische achtergrond van Marieke in combinatie met de kennis over Bach Bloesems is een waardevolle combinatie!
Mandy RuttenMandy Rutten
09:56 16 Apr 22
Mijn eerste bachbloesem ervaring bij Marieke gehad , ook nog eens op verzoek online! Wat een mooie leerzame ervaring was dit , liefdevol en aandachtig luisterde Marieke ze gaf mij de tijd om op mijn gevoel af te stemmen en dat is in deze wel 'the key' in mijn ogen! Voor nu en nog eens!
Chantal KesselerChantal Kesseler
09:27 11 Nov 21
Het was een zeer fijne ervaring om deze sessie met Marieke te doen. Marieke is een rustig en warm persoon die je goed kan aanvoelen en luisteren. Ook weet ze samen met je te kijken waar je behoeften liggen omdat dat aan te pakken. Het heeft mij geholpen om rustiger te denken en over te komen. Dit was bepalend voor mijn volgende functie. De bloesems die ik zelf heb mogen uitkiezen hebben ervoor gezorgd dat ik met zelfvertrouwen sterker in het leven ben komen te staan. Het kan dus een grote impact op je hebben. Zeer fijn ervaren.
Ik ben heel blij dat ik bij Marieke ben geweest. Ik zat even helemaal vast en wist eigenlijk niet hoe ik verder moest. Marieke stelde me op mijn gemak en stelde de juiste vragen waardoor ik beter naar mezelf kon kijken maar vooral kon voelen. Heel bijzonder hoe we samen in korte tijd diep liggende kwesties bloot konden leggen. Ik ga zeker nog een keer, maar nu voordat ik helemaal vastgelopen ben😉. De steun van Marieke kan ik wel gebruiken voor verdere persoonlijke groei.
Sanne PenningsSanne Pennings
18:32 28 Sep 21
Ik heb samen met Marieke de Bach Bloesem mogen ontdekken. In het begin was ik hier nog onzeker over en wist ik niet goed wat ik kon verwachten. Marieke heeft heel duidelijk uitleg gegeven over de wijze waarop de druppels konden helpen en hoe de sessie eruit zou komen te zien.Het fijne aan Marieke vind ik dat ze hele goede vragen stelt, waardoor je je gevoelens en gedachten beter kunt structureren. Hierdoor kwamen we uiteindelijk bij een mix van een aantal druppels terecht. De afgelopen weken heb ik deze druppels gebruikt en heb ik zeker het verschil gemerkt. De vraag die ik had is verduidelijkt, mede omdat mijn gevoel hierover duidelijker werd, maar ook omdat ik me krachtiger voelde om dit gevoel uit te spreken.De sessie heb ik als zeer waardevol en leerzaam ervaren, en Marieke is een ongelofelijk fijne coach, die zonder oordeel luistert, doorvraagt en helpt. Ik zou haar zeker aanraden!
Roos LindnerRoos Lindner
18:11 27 Sep 21
Al lange tijd had ik vage fysieke klachten waarvoor geen medische verklaring te vinden was. Ik kwam in contact met Marieke en samen bespraken dat we dat er mogelijk een energetische reden zou kunnen zijn. In een fijn gesprek dat volgde kwamen we steeds dieper tot de kern. Ik voelde me veilig, gezien en begrepen, doordat Marieke erg betrokken is en treffende vragen stelt. Gedurende het consult mocht ik, door met mijn hand over de flesjes te bewegen, zelf voelen welke Bach Bloesem druppels helpend zouden zijn in mijn proces. In het begin was ik daar wat onzeker over. Voel ik het wel goed? Maar Marieke liet mij vertrouwen op mezelf. Op het moment dat ik het gevoel had dat ik niet echt verder kwam, vroeg Marieke mij een flesje uit te kiezen die mij hierbij zou kunnen helpen. Deze druppel mocht ik direct tijdens het consult innemen en ik ervaarde meteen het krachtige effect! Er werd iets in mij geraakt, waardoor ik contact kon maken met dit gevoel en er ook woorden aan kon geven. Nadat ik nog een mooie bekrachtigende en ondersteunende druppel mocht kiezen was de cirkel rond. De psychologische achtergrond van Marieke in combinatie met de kennis over Bach Bloesems is een waardevolle combinatie!
js_loader